Ajihei 2
Comic / Shueisha Bunko
Dec 20, 1995
  iconicon