Ajihei 10
Comic / Shueisha Bunko
Jun 23, 1996
  iconicon