Ajihei 11
Comic / Shueisha Bunko
Jul 23, 1996
  iconicon